Fréttir

 • 27.06.2013

  Frjótíma birkis að ljúka

  Frjótíma birkis að ljúka

  27.06.2013

  Nú í júnílok er frjótíma birkis að ljúka. Heildfjöldi birkifrjóa er mun hærri í Garðabæ í ár miðað við árin 2011-2012 og á Akureyri er fjöldinn nú þegar kominn yfir meðaltal áranna 1998-2012.

 • 14.06.2013

  Fræðslubæklingur um alaskalúpínu og skógarkerfil

  Fræðslubæklingur um alaskalúpínu og skógarkerfil

  14.06.2013

  Kominn er út bæklingur um alaskalúpínu og skógarkerfil en plönturnar eru fyrstu dæmin um ágengar, framandi plöntutegundir sem breiðast út hér á landi. Bæklingurinn er gefinn út í samvinnu Landgræðslu ríkisins og Náttúrufræðistofnunar Íslands.  Í honum er stuttlega komið inn á einkenni tegundanna, áhrif þeirra á vistkerfi landsins og mögulegar aðgerðir til að draga úr útbreiðslu þeirra.

 • 11.06.2013

  Rjúpnatalningar 2013

  Rjúpnatalningar 2013

  11.06.2013

  Árlegum rjúpnatalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands er lokið. Talningasvæðin, sem í ár voru 42, eru dreifð í öllum landshlutum og ná til um 3% af grónu landi neðan 400 m hæðarlínu. Rjúpnatalningarnar eru unnar í samvinnu við náttúrustofur landsins, þjóðgarðinn á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarð, Fuglavernd, Skotvís og áhugamenn. Um 60 manns tóku þátt í talningunum.

 • 05.06.2013

  Náttúrufræðistofnun auglýsir eftir sérfræðingi í flokkunarfræði mosa

  Náttúrufræðistofnun auglýsir eftir sérfræðingi í flokkunarfræði mosa

  05.06.2013

  Náttúrufræðistofnun Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í flokkunarfræði mosa. Ráðið verður í stöðuna í að minnsta kosti 18 mánuði, með möguleika á framlengingu og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem allra fyrst.

 • 03.06.2013

  Mat á líffræðilegri fjölbreytni Norðurslóða

  Mat á líffræðilegri fjölbreytni Norðurslóða

  03.06.2013

  Nýlega voru gefnar út á vegum CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) og Norðurskautsráðsins þrjár skýrslur sem eru afurð verkefnisins Arctic Biodiversity Assessment. Í skýrslunum, sem byggja á vísindalegum athugunum og þekkingu frumbyggja á Norðurslóðum, er staða lífríkisins metin og fjallað um þær breytingar sem eiga sér stað, ásamt því sem gerðar eru tillögur til stefnumótenda um hvernig beri að vernda lífríkið.