Sinubrunikortlagður í Hrútafirði

16.06.2014
Sinubruni að Fossi í Hrútafirði maí 2014
Picture: Hafdís Sturlaugsdóttir
Hluti af svæðinu sem brann. Grasmóar eru brunnir en deigara land hefur sloppið betur. 9. júní 2014.

Upp úr hádegi þann 24. maí s.l. kviknaði eldur í gróðri á jörðinni Fossi í Hrútafirði og breiddist út svo lítið var við ráðið. Skógrækt er stunduð á jörðinni og er sina mikil í landinu. Slökkvilið var kallað á staðinn og tókst að slökkva elda undir miðnætti. Vakt var höfð á svæðinu áfram en eldar tóku sig upp og voru slökktir jafnharðan. Er leið á nóttina tók að rigna og leið þá hættan hjá. Sennilegt er að eldurinn hafi kviknað út frá fjórhjóli.

Til að meta umfang sinubrunans og skoða ummerki fór Hafdís Sturlaugsdóttir starfsmaður Náttúrustofu Vestfjarða á svæðið þann 9. júní s.l. Landið sem brann var vel gróið votlendi með mýrarhöllum og flóum á milli, stinnustarar- og grasmóar ásamt mosaholtum og móa með stinnastör, krækilyngi og fjalldrapa. Á mólendisholtunum var fjalldrapinn og annar gróður illa farinn eftir brunann. Mosaholtin sem brunnu voru einnig mjög illa farinn. Mörg mýrasvæðin voru orðin græn og virtist sem eldurinn hafi mest brennt gömlu sinuna en græn nál var tekin að vaxa upp úr brunablettunum.

Sinubruni að Fossi í Hrútafirði maí 2014
Picture: Hafdís Sturlaugsdóttir

Illa farinn grasmói á jaðri brunasvæðisins, 9. júní 2014.

Sinubruni að Fossi í Hrútafirði maí 2014

Kort sem sýnir umfang sinubrunans.

Útjaðrar brunans voru kortlagðir og leiddi kortlagningin í ljós að eldurinn á Fossi fór yfir rúman hálfan ferkílómetra lands (54 ha). Það er með stærri sinueldum sem kortlagðir hafa verið frá árinu 2006 er Mýraeldar brunnu. Mýrareldar eru langmestu sinueldar sem þekktir eru hér á landi, en í þeim brunnu 67 km2. Vorið 2008 brann 1,1 km2 lands á jörðunum Krossi og Frakkanesi á Skarðsströnd. Eldurinn á Fossi kemur þeim næstur að flatarmáli.

Kortlagning á útbreiðslu gróðurelda (frétt á vef NÍ frá apríl 2013).