Nýtt fyrirkomulag fuglamerkinga

17.01.2011

Náttúrufræðistofnun Íslands ber lögum samkvæmt að annast fuglamerkingar hér á landi og veitir hún leyfi til merkinga á villtum fuglum. Fuglamerkingar á Íslandi hófust 1921 á vegum Danans Peter Skovgaard. Skömmu síðar (1932) byrjuðu fuglamerkingar á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands (þá Náttúrugripasafnið). Allan þann tíma hafa aðeins þrír menn borið hitann og þungann af fuglamerkingunum; fyrstu árin Magnús Björnsson, en lengst af Finnur Guðmundsson (til ársins 1978) og Ævar Petersen eftir daga Finns.

Merktur tjaldur. Ljósm. Daníel Bergmann.

Nú þegar Náttúrufræðistofnun Íslands er flutt í nýtt húsnæði í Urriðaholti í Garðabæ hefur verið gerð breyting á umsjón verkefnisins. Fuglamerkingar hafa verið færðar undir vistfræðideild stofnunarinnar og skipaður vinnuhópur sem mun annast daglega umsýslu, skráningu gagna í gagnagrunn, gerð samantekta og ársskýrslna auk stýringar úrvinnslu.

Í vinnuhópnum eru fuglafræðingar stofnunarinnar auk nokkurra starfsmanna upplýsingadeildar og skrifstofu. Fyrir hópnum fer Guðmundur A. Guðmundsson dýravistfræðingur. Dagleg umsýsla með fuglamerkingum, svo sem móttaka merkja, útsending svarskýrslna og innsláttur gagna, verður í höndum þeirra Helgu Valdemarsson og Svenju Auhage.

Tilkynningar um merki

Tilkynningar um fund á fuglamerki skal eftirleiðis senda í pósti á:

Náttúrufræðistofnun Íslands

Fuglamerki

Urriðaholtsstræti 6-8

Pósthólf 125

212 Garðabær

Einnig má tilkynna endurheimtur símleiðis í síma: 5 900 500, eða með tölvupósti: fuglamerki@ni.is.

Á næstunni verður sett upp eyðublað á vef stofnunarinnar sem hægt verður að fylla út beint og senda inn.

Fuglamerkingarmönnum hér á landi og merkingarstöðvum erlendis hefur verið tilkynnt um þessar breytingar - sjá tilkynningu (pdf).

Nánar má fræðast um fuglamerkingar á vef Náttúrufræðistofnunar. Einnig veitir greinin Fuglamerkingar á Íslandi í 75 ár eftir Ævar Petersen og Guðmund A. Guðmundsson frekari upplýsingar.