Skeraleirur

F2.33

EUNIS-flokkun

A2.322 Hediste diversicolor in littoral mud.

Skeraleirur
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Skeraleira í Álftafirði á Suðausturlandi. – Hediste littoral mud in southeastern Iceland.

Skeraleirur
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Skeraleira í Skarðsfirði. – Hediste littoral mud in southeastern Iceland.

Lýsing

Gróðurvana leirur með fremur fínkornóttu seti og seltulitlum sjó. Einkennistegund er leiruskeri sem grefur sig niður í setið og er oft í miklu magni. Sandmaðkur getur einnig verið algengur (Agnar Ingólfsson 2006) en að öðru leyti er dýralíf fremur fábreytt. Skeraleirur eru oft við óseyrar og ofan við sandmaðksleirur.

Fjörubeður

Sandur (fínn), leir.

Fuglar

Mikilvægt fæðusvæði hettumáfs og vaðfugla, einkum jaðrakans, stelks, lóuþræls, sandlóu og tjalds.

Líkar vistgerðir

Sandmaðksleirur.

Útbreiðsla

Einkum við Faxaflóa, á sunnanverðum Vestfjörðum og á Suðausturlandi.

Verndargildi

Mjög hátt.

Útbreiðslukort skeraleirur

Þekktar skeraleirur eru um 12% (124 km2) af fjörum landsins. – Littoral muds, dominated by Hediste diversicolor, cover about 12% (124 km2) of the shores of Iceland.

Áberandi dýr – Conspicuous animals
Leiruskeri Hediste diversicolor
Sandmaðkur Arenicola marina
Sandskel Mya arenaria
Lónaþreifill Pygospio elegans
Burstaormar Polychaeta
Ánar Oligochaeta
Marflær Amphipoda

 

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum, skeraleirur

Selta og brimasemi í fjöruvistgerðum var metin á kvarða sem byggist á:
a) brimasemi í vistgerðum, skipt í fjögur gildisbil (REI); lítil (0,0001–8.000), nokkur (8.000–32.000), talsverð (32.000–128.000) og mikil (>128.000).
b) selta í vistgerðum, skipt í þrjú gildisbil, metið út frá staðháttum og heimildum; há (35–33 S), miðlungs (~33–20 S) og lág (~20–10 S).

Salinity and exposure in each shore type was estimated based on:
a) exposure, divided into four intervals of calculated REI index; small (0.0001–8,000), significant (8,000–32,000), considerable (32,000–128,000) and high (>128,000).
b) salinity range, divided into three intervals, estimated from geograhic proximity to fresh water and some available local measurements of salinity; high (35–33 S), medium (~33–20 S) og low (~20–10 S).

Opna í kortasjá

 

Heimildir

Agnar Ingólfsson 2006. The intertidal seashore of Iceland and its animal communities. Zoology of Iceland Vol I, part 7. 85 pp.