Elliðavogur–Grafarvogur

FG-V 3

Elliðavogur og Grafarvogur á Íslandskorti

Hnit – Coordinates: N64,13033, V21,80267
Sveitarfélag – Municipality: Reykjavíkurborg
IBA-viðmið – Category: A4i, B1i
Stærð svæðis – Area: um 900 ha

Elliðavogur er í Reykjavík, árós með leiru sem hefur verið fyllt að miklu leyti. Grafarvogur liggur rétt fyrir austan og hefur ytri hluti hans og sameiginlegt mynni voganna einnig verið fyllt, en innri hlutinn er óspillt leira. Grafarvogur er sérstaklega mikilvægur á fartíma og nær þá sendlingur alþjóðlegu verndarviðmiði (stundum >1.000 fuglar). Auk þess hafa yfir þúsund rauðbrystingar og lóuþrælar sést á svæðinu og margar aðrar vaðfuglategundir safnast þarna hundruðum saman (Arnþór Garðarsson 1998, Einar Ó. Þorleifsson 2007). Yfir vetrartímann nær gulönd alþjóðlegum verndarviðmiðum (44 fuglar) við mynni voganna.

Leirur í Grafarvogi eru á náttúruminjaskrá.

Grafarvogur
Picture: Ólafur Páll Jónsson

Grafarvogur.

Helstu fuglategundir á svæðinu Elliðavogur–Grafarvogur – Key bird species in Elliðavogur–Grafarvogur

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (fuglar)
Number (birds)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Gulönd1 Mergus merganser Vetur–Winter 44 2005–2014 4,9 B1i
Sendlingur2 Calidris maritima Far–Passage 1.030 1997 2,1 A4i, B1i
1Náttúrufræðistofnun Íslands, vetrarfuglatalningar IINH, mid-winter counts.
2Arnþór Garðarsson 1998. Fuglatalningar í Leiruvogi. Lífríkisrannsóknir vegna Sundabrautar. Reykjavík: Líffræðistofnun Háskólans.

English summary

The Elliðavogur and nearby Grafarvogur estuaries, SW-Iceland, are internationally im­portant staging sites for Calidris maritima (1,030 birds) as well as wintering Mergus merganser (44 birds).

Opna í kortasjá – Open in map viewer

 

Heimildir – References

Arnþór Garðarsson 1998. Fuglatalningar í Leiruvogi. Lífríkisrannsóknir vegna Sundabrautar. Reykjavík: Líffræðistofnun Háskólans.

Einar Ó. Þorleifsson 2007. Alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði: Leiruvogur, Blikastaðakró að Gufunesi og Grafarvogur. Fuglar 4: 10–11.