Víðidalstunguheiði–Blanda

VOT-N 2

Víðidalstunguheiði-Blanda á Íslandskorti

Hnit – Coordinates: N65,26222, V19,88131
Sveitarfélag – Municipality: Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur
IBA-viðmið – Category: B1i, B2
Stærð svæðis – Area: um 34.200 ha

Vel gróið heiðaflæmi í Húnavatnssýslum sem liggur upp af Víðidal og austur fyrir Blöndulón, 400–600 m y.s. Liggur upp frá Víðidal og suður að Stórasandi og Arnarvatni. Votlendi er víða; mýrar, flóar, tjarnir og vötn. Þetta svæði er alþjóðlega mikilvægt fyrir álft, bæði á varptíma (157 pör) og á fjaðrafellitíma (557 fuglar) og himbrima (16 óðul).

Svæðið er að hluta á náttúruminjaskrá og IBA-skrá, þ.e. Eyjavatn–Friðmundarvötn.

Himbrimar á Smalatjörn á Auðkúluheiði
Picture: Guðmundur Guðjónsson

Himbrimar á Smalatjörn á Auðkúluheiði.

Helstu fuglategundir á svæðinu Víðidalstunguheiði–Blanda – Key bird species in the area Víðidalstunguheiði–Blanda*

Tegund
Species
Latneskt heiti
Scientific name
Árstími
Season
Fjöldi (pör)
Number (pairs)
Ár
Year
% af íslenskum stofni
% of Icelandic popul.
Alþjóðlegt mikilvægi
International importance
Himbrimi Gavia immer Varp–Breeding **16 2016 3,2 B2
Álft Cygnus cygnus Varp–Breeding 157 2012 1,5 B1i
Álft Cygnus cygnus Fellir–Moult ***557 2005 2,1 B1i
*Náttúrufræðistofnun Íslands, óbirt gögn. – IINH, unpublished data.
**Þekkt óðul. – Known territories.
***Fuglar. – Birds.

English summary

Víðidalstunguheiði–Blanda wetland plateau, NW-Iceland, is internationally important for Cygnus cygnus during breeding (157 pairs) and moulting (557 birds) as well as breeding Gavia immer (16 territories).

Opna í kortasjá – Open in map viewer