Kaldalón

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi. Það er innan tillögusvæðisins Drangajökull, sem tilnefnt er vegna jarðminja.

Kaldalón á Íslandskorti
Kaldalón
Picture: Sigurður H. Magnússon

Úr Kaldalóni.

Mörk

Að suðvestan frá mynni Kaldalóns utan Lónseyrar og Seleyrar og inn að jökli að norðaustan, að mestu með fjallsbrúnum að norðvestan og suðaustan þar á milli.

Stærð

33,2 km2

Hlutfall lands: 79%
Hlutfall fjöru: 13%
Hlutfall sjávar: 6%
Hlutfall fersks vatns: 1%

Svæðislýsing

Mjög fjölbreytt svæði að landslagi og vistgerðum, frá jökli í dalbotni, út um land sem jökull er að hopa af, jökulöldur, ár, áreyrar, tjarnir, fitjar, leirur, fjörur og grunnsævi. Brattar hlíðar beggja vegna dals og sjávar, vaxnar skógarkjarri neðantil, skreyttar dýjum, lækjum og fönnum er ofar dregur. Þjóðvegur liggur um svæðið og þverar það, gamlir framræsluskurðir ofan vegar í landi sem virðist ekki nytjað lengur.

Forsendur fyrir vali

Mikill birkiskógur í hlíðum (kjarrskógavist) og gulstararfitjavist neðan vegar eru forgangsvistgerðir svæðisins. Af öðrum vistgerðum má nefna starungsmýravist og kræklingsleirur.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Gulstarafitjavist 0,74 9
Land Skóglendi* 3,31 <1
* Kjarrskógavist, Lyngskógavist, Blómskógavist

Ógnir  

Ferðamennska, skógrækt og útbreiðsla framandi tegunda.

Aðgerðir til verndar

Takmarka framkvæmdir og ræktun á svæðinu, endurheimt votlendis þar sem land er ekki lengur nytjað.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Kaldalón 323
Snæfjallahreppur hinn forni 324

Kortasjá

Kaldalón í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.