Blikastaðakró–Leiruvogur

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Blikastaðakró-Leiruvogur á Íslandskorti
Ósar Úlfarsár í Blikastaðakró
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Ósar Úlfarsár í Blikastaðakró.

Mörk

Svæðið afmarkast að vestan við Geldinganesi og Gunnunes og nær inn voginn til austurs, ásamt fjörum og sjávarfitjum.

Stærð

5,3 km2

Hlutfall lands: 13%
Hlutfall fjöru: 43%
Hlutfall sjávar: 43%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Svæðið einkennist af grunnsævi og víðáttumiklum leirum. Fyrir botni Leiruvogs eru einnig miklar sjávarfitjar. Útivist, þar á meðal golf og hestamennska.

Forsendur fyrir vali

Mikilvægt fuglasvæði, einkum á fartíma margæsa á vorin og fæðusvæði fyrir sendlinga að vetri og ná tegundirnar þá alþjóðlegum verndarviðmiðum.

Fuglar

Forgangstegundir far- og vetrargesta
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Margæs Far 397 1990–2010 1
Sendlingur Vetur 500 1977 1

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Blikastaðakró–Leiruvogur.

Ógnir  

Áform um veglagningu (Sundabraut) og mögulegar breytingar á vatnsmiðlun. Uppbygging í tengslum við stækkandi byggð, meðal annars á Geldinganesi, skólpmengun og vaxandi umferð fólks.

Aðgerðir til verndar

Koma þarf í veg fyrir röskun fjörusvæða og að byggð teygi sig nær fjörusvæðum en nú er.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Varmárósar Friðland
Aðrar náttúruminjar Númer
Úlfarsá og Blikastaðakró 130
Leiruvogur 131
Varmá 139

Kortasjá

Blikastaðakró–Leiruvogur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.