Hofsvík

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Hofsvík á Íslandskorti
Fjörumór
Picture: Gunnhildur I. Georgsdóttir

Fjörumór í Hofsvík.

Mörk

Fjara í Hofsvík, frá Grundarhverfi suður undir Þaravík.

Stærð

0,7 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 49%
Hlutfall sjávar: 51%

Svæðislýsing

Efst í fjörunni er grófur sandur og möl, en neðar skiptast á klappir, leir og mór. Brimasemi er að jafnaði nokkur. Varnargarður er við fjörukambinn um miðbik svæðisins og vegur þar upp af. Mikið fuglalíf er á svæðinu árið um kring. Byggðakjarni Grundahverfis er nyrst við svæðið en sunnar er nokkur landbúnaður. Útivist er talsvert stunduð á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Fjaran er sérstæð einkum vegna fjörumós en einnig vegna klóþangsfjöru og klóþangsklungurs.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Fjörumór 0,20 59
Fjara Klóþangsfjörur 0,01 <1
Fjara Klóþangsklungur 0,04 <1

Ógnir  

Uppfyllingar og rask vegna framkvæmda, mengun í yfirborðsvatni.

Aðgerðir til verndar

Takmörkun á frekari uppfyllingum og öðru raski í fjörunni.

Núverandi vernd

Engin

Kortasjá

Hofsvík í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.