Grunnafjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fugla og sela.

Grunnafjörður á Íslandskorti
Grunnafjörður
Picture: Rannveig Thoroddsen

Grunnafjörður.

Mörk

Allur fjörðurinn innan óss, það er frá Hvítanesi í suðri að Súlueyri í norðri og að stórstraumsflóðmörkum.

Stærð

14 km2

Hlutfall lands: 1%
Hlutfall fjöru: 98%
Hlutfall sjávar: <1%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Fjörðurinn er afar grunnur og vogskorinn vogur með miklum leirum og nokkuð af sjávarfitjum. Landbúnaðarsvæði eru allt um kring og æðardúntekja, einkum í Akurey.

Forsendur fyrir vali

Mikið fuglalíf árið um kring og hefur svæðið alþjóðlegt gildi fyrir margæs, tjald, rauðbrysting og sendling.

Í Leirárvogum eru landselslátur með allt að 8,3% allra landsela Faxaflóa. Þar hafa verið látur með yfir 100 landselum en sel hefur fækkað þar á undanförnum árum.

Fuglar

Forgangstegundir fargesta
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Margæs Far 2.927 1990–2010 10
Tjaldur Vetur 1.229 2017 3
Rauðbrystingur Far 3.540 2008 1
Sendlingur Vetur 895 2018 2

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Grunnafjörður.

Selir

Tegund  Lægsti fjöldi* Hæsti fjöldi* Hæsta % af
Faxaflóastofni 
Hæsta % af
íslenskum stofni
Núverandi % af
íslenskum stofni
Landselur 19 (2003) 196 (1980) 8,3 (2016) 1,4 (1980) 0 (2018)
*Árin 1980–2018.

Ógnir  

Hugmyndir um þverun fjarðarmynnis vegna vegarlagningar hafa reglulega skotið upp kollinum. Þættir sem taldir eru geta haft áhrif á fækkun sela eru veiðar, þar með taldar veiðar við laxveiðiár, hjáveiðar, og truflun.

Aðgerðir til verndar

Grunnafjörður var friðlýstur 1994 og samþykktur sem Ramsar-svæði 1996. Koma þarf í veg fyrir framkvæmdir sem rýra verndargildi fjarðarins. Styrkja þarf umsýslu með svæðinu með stjórnunar- og verndaráætlun. Brýnt er að tryggja vernd sela í látrum og nærliggjandi grunnsævi þar sem fæðuöflun fer fram.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Grunnafjörður Friðland

Kortasjá

Grunnafjörður í kortasjá 

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 27. mars 2019, 26. maí 2020, viðbótartillögur um seli gefnar út 3. desember 2020.