Látrabjarg

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Látrabjarg á Íslandskorti
Látrabjarg
Picture: Arnþór Garðarsson

Látrabjarg.

Mörk

Látrabjarg stendur yst við norðanverðan Breiðafjörð og markast af Keflavík í austri og Bjargtöngum í vestri, ásamt 100 m verndarjaðri til landsins og 1 km til sjávar.

Stærð

18,2 km2

Hlutfall lands: 17%
Hlutfall fjöru: 5%
Hlutfall sjávar: 78%

Svæðislýsing

Hár og mikill sæbrattur hamraveggur, sums staðar með breiðum syllum og grösugum brekkum. Yst eru Bjargtangar sem jafnframt er vestasti tangi landsins. Látrabjarg er afar vinsælt til útivistar og sem áfangastaður ferðamanna. Víða eru orðin greinileg merki um hnignun gróðurs vegna ágangs á brúnum. Eggjataka er stunduð í bjarginu.

Forsendur fyrir vali

Látrabjarg er stærsta fuglabjarg í Evrópu og nokkrar tegundir ná alþjóðlegum verndarviðmiðum: fýll, rita, langvía, lundi og þar er  jafnframt stærsta álkubyggð heims.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Fýll Varp 99.894 2009 8
Rita Varp 32.028 2007 6
Langvía Varp 225.912 2006–2007 33
Stuttnefja Varp 118.034 2006–2007 36
Álka Varp 160.968 2006–2007 51
Lundi Varp 50.000 2000 3
Alls    736.960    

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Látrabjarg

Ógnir  

Mikil og vaxandi ferðamennska, umferð skemmtiferðaskipa að bjarginu og eggjataka.

Aðgerðir til verndar

Unnið hefur verið að friðlýsingu bjargsins um árbil og er vísað til þeirrar vinnu, einkum nauðsyn þess að stýra umferð gangandi fólks og setja þarf reglur um umferð báta og skemmtiferðaskipa við bjargið.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Breiðavík, Hvallátrar og Keflavík 307

Kortasjá

Látrabjarg í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, 26. maí 2020.