Dýrafjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Dýrafjörður á Íslandskorti
Kræklingaleirur
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Kræklingaleira í Dýrafirði.

Mörk

Dýrafjörður ásamt fjörum, frá botni og út fyrir Lambadal.

Stærð

12 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 17%
Hlutfall sjávar: 83%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Fjörðurinn er alldjúpur, umlukinn fjöllum en við innanverðan fjörðinn er nokkurt undirlendi. Við ströndina eru víða grunnsævi þar sem eru leirur og þangfjörur. Fjörubeðurinn er víðast hvar aflíðandi, allgrýttur sandleir. Brimasemi er mjög lítil. Innsti hluti svæðisins hefur verið þveraður. Auðugt fuglalíf, m.a. fjöldi vaðfugla á fartíma og æðarfuglar á fellitíma. Birkiskógur og víða mýrlent ofan fjörunnar. Landbúnaður á jörðum við svæðið, m.a. skógrækt.

Forsendur fyrir vali

Allstórar kræklingaleirur eru í fjarðabotni og kringum brúarsporðinn að norðanverðu, auk klóþangsklungurs sem er víða vestan við brú og á nokkrum spildum innan brúar.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Klóþangsklungur 0,36 <1
Fjara Kræklingaleirur 0,72 7

Ógnir  

Innsta hluta fjarðarins hefur verið raskað vegna þverunar og brúargerðar.

Aðgerðir til verndar

Takmarka frekara rask í fjöru en orðið er.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Dýrafjörður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.