Borgarey

Svæðið er tilnefnt vegna fugla. Það er innan tillögusvæðisins Ísafjarðardjúp, sem tilnefnt er vegna sela.

Borgarey á Íslandskorti
Borgarey í Ísafjarðardjúpi
Picture: Ólafur Páll Jónsson

Borgarey.

Mörk

Innsta eyjan í Ísafjarðardjúpi, út af Vatnsfjarðarnesi, ásamt 1 km verndarjaðri umhverfis.

Stærð

6,7 km2

Hlutfall lands: 6%
Hlutfall fjöru: 2%
Hlutfall sjávar: 92%

Svæðislýsing

Borgarey er fremur há og grösug. Æðardúntekja er stunduð í eyjunni sem og lundaveiði.

Forsendur fyrir vali

Alþjóðlega mikilvæg sjófuglabyggð og eitt af tíu stærstu lundavörpum landsins. Einnig er þar töluvert æðarvarp.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Lundi Varp 43.350 2014 2

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Borgarey.

Ógnir  

Hlunnindanýting, minkur frá landi er utanaðkomandi ógn.

Aðgerðir til verndar

Ekki er ástæða til sérstakra aðgerða meðan eyjan er nýtt á þann hátt sem verið hefur.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Borgarey í Ísafjarðardjúpi 341

Kortasjá

Borgarey í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.