Hornstrandafriðland

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Hornstrandarfriðland á Íslandskorti
Hornstrandir
Picture: Ester Rut Unnsteinsdóttir

Úr Hornstrandarfriðlandi.

Mörk

Nær yfir norðvesturhluta Vestfjarðakjálkans og liggja mörkin um Skorarheiði sem liggur á milli Hrafnsfjarðar í Jökulfjörðum og Furufjarðar á Ströndum. Auk þess er 1 km verndarjaðar til sjávar við stærstu fuglabjörgin á svæðinu.

Stærð

637,4 km2

Hlutfall lands: 90%
Hlutfall fjöru: 2%
Hlutfall sjávar: 7%
Hlutfall fersks vatns: 1%

Svæðislýsing

Hornstrandafriðland er hálent og fjöll víða sæbrött. Það er einnig mjög vogskorið og eru um 20 nafngreindir firðir og víkur innan friðlandsins. Svæðið hefur verið sjálffriðað fyrir beit síðan um 1950 og víða er mikil gróska blómgróðurs í gömlum túnum og í skjólsælum brekkum. Tófan er einkar áberandi  og hefur verið friðuð þarna síðan 1994. Er friðlandið mikilvægasta griðland tegundarinnar hérlendis. Útivist og ferðaþjónusta er stunduð á svæðinu og nýtur friðlandið sívaxandi vinsælda. Byggð lagðist af um miðja síðustu öld en landeigendur dvelja sumarlangt í nokkrum tuga húsa og hafa leyfi til hefðbundinna nytja, þ.e. æðardúntekja, veiði í ám og vötnum og fugla-og eggjatekju sem er nánast engin nú orðið.

Forsendur fyrir vali

Sjö alþjóðlega mikilvægar sjófuglabyggðir eru innan Hornstrandafriðlands: Grænahlíð, Ritur, Kögur, Kjalarárnúpur, Hælavíkurbjarg, Hornbjarg og Smiðjuvíkurbjarg. Þar verpa m.a. forgangstegundirnar fýll, rita, langvía, stuttnefja og álka. Hornstrandir eru mikilvægt fjaðrafellisvæði æðarfugla Auk þess liggur mikilvægur vetrardvalarstaður straumanda að stórum hluta í friðlandinu og þar eru þekkt nokkur fálkaóðul.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla: sjófuglar
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Fýll Varp 136.029 2007 11
Rita Varp 262.925 2007 45
Langvía Varp 280.064 2007 41
Stuttnefja Varp 186.220 2007 56
Álka Varp 6.463 2007 2
Alls    871.701    

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðirnar Grænahlíð, Ritur, Kögur, Kjalárnúpur, Hælavíkurbjarg, Hornbjarg og Smiðjuvíkurbjarg.

Forgangstegundir: aðrir fuglar
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár % af íslenskum stofni
Æður Fellir 13.000 1980 2
Straumönd Vetur *402 2003 3
Fálki Varp **7 2016 1
*Hluti svæðisins: Kjósarnes–Ritur
**Óðul

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðin Jökulfirði og Hornstrandafriðland.

Ógnir

Vaxandi umferð gangandi ferðafólks. Siglingar og landtökur frá skemmtiferðaskipum hafa færst í vöxt. Hlunnindanýting.

Aðgerðir til verndar

Hornstrandir voru gerðar að friðlandi árið 1975. Setja þarf sérstakar umgengnisreglur fyrir helstu sjófuglabyggðir og eins tryggja að umsvif í tengslum við núverandi frístundabyggð aukist ekki frá því sem verið hefur. Þá þarf að auka verulega landvörslu og eftirlit með skemmtisiglingum.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Hornstrandir Friðland

Kortasjá

Hornstrandafriðland í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 27. mars 2019, 26. maí 2020.