Hærriöxl

Svæðið er tilnefnt vegna ferskvatnsvistgerðar.

Dynjandisheiði á Íslandskorti
Hærriöxl á Dynjandisheiði
Picture: Anna Sveinsdóttir

Hærriöxl.

Mörk

Lindasvæði norðan undir Hærriöxl á Dynjandisheiði, sunnan megin við þjóðveg.

Stærð

0,0026 km2

Hlutfall lands: 100%

Svæðislýsing

Dynjandisheiði liggur í allt að 500 m h.y.s., á milli Arnarfjarðar og Barðastrandar. Heiðin er lítt gróin og melavistir mest einkennandi.

Forsendur fyrir vali

Hér er að finna a.m.k. fjórar lindir sem eru einkennandi fyrir lindir sem finna má utan eldvirka svæðisins.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Ferskvatn Kaldar lindir 0,01 <1

Ógnir  

Vegagerð.

Aðgerðir til verndar

Taka þarf tillit til lindasvæðis þegar nýr vegur er lagður um heiðina. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti 100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Hærriöxl í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.