Grímsey

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Grímsey á Íslandskorti
Grímsey
Picture: Arnþór Garðarsson

Grímsey.

Mörk

Grímsey út af Eyjafirði, ásamt 1 km verndarjaðri.

Stærð

22 kmmeð verndarjaðri

Hlutfall lands: 19%
Hlutfall fjöru: 2%
Hlutfall sjávar: 79%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Grímsey er 5,3 km2 að flatarmáli. Hún er hömrum girt nema að sunnanverðu, vel gróin og er mólendi og graslendi ríkjandi. Nyrsta byggða eyja við Ísland og er þéttbýliskjarni með tilheyrandi starfsemi, m.a. höfn og flugvelli, einnig landbúnaður, fisk- og fuglaveiðar og ferðaþjónusta. Þá eru hlunnindi af æðarvarpi og sigið er í björg eftir eggjum.

Forsendur fyrir vali

Mikið fuglalíf og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru rita, langvía, álka og lundi.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Rita Varp 32.840 2007 6
Langvía Varp 67.293 2007 10
Álka Varp 114.796 2007 37
Lundi Varp 40.275 2015 2

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Grímsey út af Eyjafirði.

Ógnir  

Ferðamennska og bátaumferð. Lundaveiðar annarra en rétthafa hlunnindanytja virðast fara vaxandi.

Aðgerðir til verndar

Stýra þarf umferð báta og ferðamanna þannig að dýralíf verði ekki fyrir truflun. Setja þarf markvissari reglur um hlunnindanýtingu þ.m.t. lundaveiðar.  

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Grímsey 511

Kortasjá

Grímsey í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.