Skjálfandafljót ofan Aldeyjarfoss

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Skjálfandafljót ofan Aldeyjarfoss á Íslandskorti
Syðst í Krókdal við Skjálfandafljót. Horft inn Hraunárdal
Picture: Ólafur Páll Jónsson

Syðst í Krókdal við Skjálfandafljót. Horft inn Hraunárdal.

Mörk

Vatnasvið Skjálfandafljóts ofan Aldeyjarfoss. Vesturmörkin eru vatnaskil Fnjóskár og Skjálfandafljóts, austurmörkin liggja að Vatnajökulsþjóðgarði og vestan Surtluflæðu. Svæðið nær úr suðri frá Kambsfelli og um Tunguhraun og norður fyrir Mjóadal og að Suðurá.

Stærð

1183,4 km2

Hlutfall lands: 98%
Hlutfall fersks vatns: 2%

Svæðislýsing

Syðsti hlutinn er fjalllendi með kvíslum en norðan Fljótshnjúks sameinast kvíslarnar í einn farveg í Skjálfandafljóti sem fellur síðan eftir þröngum dal til byggða. Upp af árdalnum ganga nokkrir dalir til suðurs inn á hálendið. Dalbotnarnir eru sums staðar vel grónir en auðnir eru víða og syðst og austast eru sandorpin hraun.

Forsendur fyrir vali

Mjög mikið heiðagæsavarp er við Skjálfandafljót og þverár þess og telst það alþjóðlega mikilvægt.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Heiðagæs Varp 4.724 2002 6

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Skjálfandafljót ofan Aldeyjarfoss.

Ógnir  

Áform um virkjanir.   

Aðgerðir til verndar

Koma þarf í veg fyrir að lykilbúsvæðum heiðagæsa verði raskað með virkjunum.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Laufrönd og Neðribotnar 518
Ingvararfoss, Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss 519

Kortasjá

Skjálfandafljót ofan Aldeyjarfoss í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.