Svartá–Suðurá

Svæðið er tilnefnt vegna ferskvatnsvistgerðar og fugla.

Svartá-Suðurá á Íslandskorti
Svartá í Bárðardal
Picture: Árni Einarsson

Svartá í Bárðardal.

Mörk

Suðurá frá upptökum í Suðurárbotnum, ásamt Svartárvatni og Svartá, og 100 m verndarjaðri meðfram bökkum árinnar.

Stærð

19,1 km2

Hlutfall lands: 74%
Hlutfall fersks vatns: 26%

Svæðislýsing

Upptök Suðurár er í lindum í Suðurárbotnum, um 450 m h.y.s., í norðvesturjaðri Ódáðahrauns. Áin fellur til norðurs og sameinast þá Svartá, sem rennur úr Svartárvatni, og rennur í Skjálfandafljót. Þrátt fyrir að umhverfi þessara vatnsfalla sé víðast hvar blásin hraun, þá eru þau lífrík. Veiði er í ánum, aðallega urriði, og sauðfjárbeit á bökkum þeirra.

Forsendur fyrir vali

Hreinar lindár með og án stöðuvatnsáhrifa og er árfarvegurinn mosagróinn hraunbotn. Þar er fjöldi húsanda á varptíma og á vetrum nær stofninn alþjóðlegum verndarviðmiðum. Einnig er þar mikið af straumönd á varptíma. Í Suðurárbotnum og í lindum sem renna í Svartárvatn hafa fundist grunnvatnsmarflær.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Ferskvatn Ár á yngri berggrunni 46,9* <1
*lengd í km

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Húsönd Varp 125 2016 6

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Svartá–Suðurá.

Ógnir  

Fiskveiðar og áform um virkjanir.   

Aðgerðir til verndar

Koma þarf í veg fyrir að lykilbúsvæðum húsanda og straumanda verði raskað með virkjunum eða gálausri umferð um svæðið.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Vatnajökulsþjóðgarður Þjóðgarður

Kortasjá

Vatnajökulsþjóðgarður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.