Vestmannsvatn

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Vestmannsvatn á Íslandskorti
Vestmannsvatn í Aðaldal
Picture: Yann Kolbeinsson

Vestmannsvatn.

Mörk

Vestmannsvatn ásamt nálægum vötnum og tjörnum umhverfis.

Stærð

5,7 km2

Hlutfall lands: 56%
Hlutfall fersks vatns: 44%

Svæðislýsing

Frekar grunn, gróðurmikil og næringarrík vötn, tjarnir og flæðilönd. Graslendi og mólendi þar sem þurrara er og birkiskógur austan Vestmannsvatns. Landbúnaður er stundaður á svæðinu og eins silungsveiði, aðallega bleikja og urriði en einnig lax. Nokkur frístundabyggð.

Forsendur fyrir vali

Mikið og fjölbreytt fuglalíf og nær flórgoði alþjóðlegum verndarviðmiðum.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Flórgoði Varp 18 2004 3

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Vestmannsvatn og nágrenni.

Ógnir  

Aukin frístundabyggð og ferðamennska, silungsveiðar og skógrækt.

Aðgerðir til verndar

Svæðið hefur verið friðað frá 1977 og eru núverandi friðlýsingarskilmálar taldir fullnægjandi. Styrkja þarf vernd búsvæða í stjórnunar- og verndaráætlun. Stýra þarf umferð ferðafólks og veiðimanna, sérstaklega á viðkvæmum tímum fyrir dýralíf s.s. á varptíma.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Vestmannsvatn Friðland

Kortasjá

Vestmannsvatn í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.