Öxarfjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Öxarfjörður á Íslandskorti
Ósar Brunnár við Öxarfjörð
Picture: Anna Sveinsdóttir

Úr Öxarfirði.

Mörk

Láglendi Öxarfjarðar neðan þjóðvegar, ásamt Lónum og ströndin frá Hringsbjargi í vestri að Buðlungahöfn í austri.  

Stærð

229,6 km2

Hlutfall lands: 82%
Hlutfall fjöru: 4%
Hlutfall sjávar: <1%
Hlutfall fersks vatns: 12%

Svæðislýsing

Nær allt svæðið er flóðslétta Jökulsár á Fjöllum. Suðaustan til eru gróðursnauðir áraurar en víðiflesjur og fjalldrapamóar er nær dregur ströndinni en þá taka við sandar og sjávarlón. Fjölbreytt votlendi; ár, vötn, lækir (kaldir og volgir), tjarnir og mýrar. Dregið hefur úr hefðbundnum landbúnaði en fiskeldi hefur vaxið mikið. Einnig töluverð stangveiði og skotveiði.

Forsendur fyrir vali

Mikið og fjölbreytt fuglalíf og skúmur, lómur og flórgoði (mesta varp utan Mývatns er við Víkingavatn) ná alþjóðlegum verndarviðmiðum á varptíma. Sama á við um grágæs í fjaðrafelli og húsendur og gulendur að vetri til. Stærsta svartbaksvarp á Norðurland er á austurhluta sandsins og töluvert duggandarvarp er við Víkingavatn en þetta eru hvort tveggja forgangstegundir.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Lómur Varp 120 2009 8
Flórgoði Varp 133 2004 19
Duggönd Varp 46 2016 1
Skúmur Varp 225 1984 1
Svartbakur Varp 230 2009 3
Forgangstegundir vetrar- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Grágæs Fellir 3.000 2015 3
Húsönd Vetur 53 2005–2014 3
Gulönd Vetur 31 2005–2014 3

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fuglasvæðið Öxarfjörður.

Ógnir  

Skotveiðar á vetrum sem trufla viðkvæmar tegundir á borð við húsönd og gulönd. Útbreiðsla framandi tegunda, sauðfjárbeit og skógrækt.

Aðgerðir til verndar

Banna á skotveiðar á lindasvæðum. Stýring búfjárbeitar og aðgerðir til að halda framandi tegundum í skefjum.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Votlendi við Öxarfjörð 532

Kortasjá

Öxarfjörður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 2. apríl 2019, 26. maí 2020.