Skoruvíkurbjarg

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Skoruvíkurbjarg á Íslandskorti
Karl við Skoruvíkurbjarg
Picture: Arnþór Garðarsson

Karl við Skoruvíkurbjarg.

Mörk

Frá eyðibýlinu Höfða á norðanverðu Langanesi, austur að Mávabjargi ásamt 100 m verndarjaðri til landsins og 1 km verndarjaðri til sjávar.

Stærð

7,4 km2

Hlutfall lands: 9%
Hlutfall fjöru: 3%
Hlutfall sjávar: 88%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Sjávarbjarg. Útivist og ferðamennska er stunduð á svæðinu og sigið er eftir eggjum í bjarginu.

Forsendur fyrir vali

Mikil sjófuglabyggð og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru rita, langvía og álka.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Rita Varp 30.063 2008 5
Langvía Varp 27.343 2007 4
Álka Varp 8.010 2007 3

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Skoruvíkurbjarg.

Ógnir  

Umferð ferðamanna, eggjataka og skotveiði.

Aðgerðir til verndar

Setja þarf umgengnisreglur og tryggja að eggjatekja sé sjálfbær. Koma í veg fyrir skotveiði í nágrenni fuglabjarga.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Langanes utan Heiðarfjalls 543

Kortasjá

Skoruvíkurbjarg í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.