Langanesbjörg

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Langanesbjörg á Íslandskorti
Skálabjarg
Picture: Arnþór Garðarsson

Skálabjarg í Langanesbjörgum.

Mörk

Yst á Langanesi frá Vatnsleysu, út fyrir Font og vestur fyrir Skálabjarg, ásamt 100 m verndarjaðri til landsins og 1 km til sjávar.

Stærð

29,6 km2

Hlutfall lands: 10%
Hlutfall fjöru: 3%
Hlutfall sjávar: 87%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Fremur lág sjávarbjörg. Útivist og ferðamennska er stunduð á svæðinu og sigið er eftir eggjum í bjarginu.

Forsendur fyrir vali

Mikið sjófuglavarp og þær tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru rita, langvía og álka.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Rita Varp 21.631 2006–2008 4
Langvía Varp 16.518 2006, 2008 2
Álka Varp 4.021 2006, 2008 1

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um sjófuglabyggðina Langanesbjörg (Vatnsleysa–Fontur–Skálabjarg).

Ógnir  

Umferð ferðamanna, eggjataka og skotveiði.    

Aðgerðir til verndar

Setja þarf umgengnisreglur og tryggja að eggjatekja sé sjálfbær. Koma í veg fyrir skotveiði í nágrenni fuglabjarga.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Langanes utan Heiðarfjalls 543

Kortasjá

Langanesbjörg í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.