Herðubreiðarlindir

Svæðið er tilnefnt vegna ferskvatnsvistgerða.

Herðubreiðarlindir á Íslandskorti
Herðubreið og Herðubreiðarlindir
Picture: Kristján Jónasson

Herðubreið og Herðubreiðarlindir.

Kaldar lindir
Picture: Haraldur R. Ingvason

Lindavatn rennur undan hraunjaðri í einni af uppsprettum Herðubreiðarlinda.

Mörk

Frá Jökulsá á Fjöllum í norðri, með farvegi árinnar suður fyrir Álftavatn og þaðan suðvestur fyrir Herðubreið. Vestanvert liggja mörkin frá Herðubreið að Fremstafelli í norðri.

Stærð

163,4 km2

Hlutfall lands: 96%
Hlutfall fersks vatns: 4%

Svæðislýsing

Herðubreiðarlindir og Grafarlönd er gróðurvinjar á hálendinu þar skiptast á lyng- og fjalldrapamóar, mýrar og flóar. Undan jöðrum Ódáðahrauns streyma margar lindir og sameinast í Lindaá sem fellur í Jökulsá á Fjöllum. Grafarlandsá rennur frá Grafarlöndum í Jökulsánna. Í Herðubreiðarlindum og Grafarlöndum verpur fjöldi heiðagæsa. Meðal annarra tegunda sem halda til á svæðinu eru straumönd, hávella og óðinshani. Útivist og ferðamennska er stunduð á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Fjölmargar uppsprettur, oft mjög djúpar. Hér finnst stór stofn dvergbleikju og hér hafa báðar tegundir grunnvatnsmarflóa fundist, önnur reyndar bara í maga bleikju.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Ferskvatn Kaldar lindir <0,01 2

Ógnir  

Umferð ferðamanna og uppbygging í tengslum við ferðamennsku.

Aðgerðir til verndar

Svæðið hefur verið friðlýst sem friðland frá árinu 1974. Styrkja þarf vernd svæðisins í stjórnar- og verndaráætlun. Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti 100 m fjarlægð frá þeim.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Vatnajökulsþjóðgarður Þjóðgarður

 

Kortasjá

Herðubreiðarlindir í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.