Berufjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Berufjörður á Íslandskorti
Berufjörður
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Úr Berufirði.

Mörk

Fjörur í botni Berufjarðar, frá Fossárvík í suðri og til norðurs að Kelduskógum, þar sem Stekkalækur rennur í sjó.

Stærð

3 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 79%
Hlutfall sjávar: 20%

Svæðislýsing

Fjaran er að stórum hluta sandur og leir, einkum innst í firðinum og suðaustanvert á svæðinu, en grófgerðar og grýttar fjörur eru allvíða. Brimasemi er lítil. Sauðfjárbúskapur er á nokkrum bæjum og fjölfarin leið liggur um fjarðarbotninn.

Forsendur fyrir vali

Allstórar sandmaðks- og kræklingaleirur er á svæðinu, auk klóþangsfjöru. Svæðið sem heild skartar mörgum fjörugerðum sem enn eru lítt raskaðar.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Klóþangsfjörur 0,05 <1
Fjara Kræklingaleirur 0,15 2
Fjara Sandmaðksleirur 0,44 <1

Ógnir  

Vegagerð, m.a. framkvæmdir sem þvera leiruna í Fossárvík.      

Aðgerðir til verndar

Takmarka sem mest röskun fjörunnar og tryggja óbreytt vatnsskipti.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Berufjörður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.