Lónsfjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Lónsfjörður á Íslandskorti
Lónsfjörður
Picture: Ásrún Elmarsdóttir

Lónsfjörður.

Mörk

Að sunnanverður frá Seleyri um Hvalnesfjöru austur að Tófuhorni, að norðan afmarkast svæðið um 100 m frá fjöru um Hálsa, Land og Teiga.

Stærð

28,9 km2

Hlutfall lands: 14%
Hlutfall fjöru: 83%
Hlutfall sjávar: 3%
Hlutfall fersks vatns: <1%

Svæðislýsing

Sjávarlón austast í Lóni með miklum botngróðri, leirum og sjávarfitjum Votlendi er víða með bökkum. Helsti vaxtarstaður hinnar fágætu lónajurtar. Búfjárbeit fer minnkandi og lítils háttar hlunnindi eru af æðardúni.

Forsendur fyrir vali

Mikið af fuglum fer um Lón vor og haust og hefur þetta svæði alþjóðlega þýðingu fyrir álft á fartíma vor og haust og eins á fjaðrafellitíma. Allt að þriðjungur íslenska álftastofnsins hefur sést þar samtímis.

Fuglar

Forgangstegundir far- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Álft Fellir 4.146 2005 16
Álft Far 9.000 2000–2016 35

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Lónsfjörður.

Ógnir  

Ferðamennska og frístundabyggð er vaxandi á svæðinu

Aðgerðir til verndar

Tryggja vernd vistgerða, lágmarka áhrif ferðamanna á fuglalíf, gæta þess að næringarefni og önnur mengun berist ekki í sjávarlónið.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Lónsfjörður og Hvalnes 626

Kortasjá

Lónsfjörður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 4. febrúar 2019, 26. maí 2020.