Skarðsfjörður

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, fjöruvistgerða og fugla.

Skarðsfjörður á Íslandskorti
Skeraleirur
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Skarðsfjörður.

Mörk

Skarðsfjörður og næsta umhverfi hans allt austur í Hornsvík. Að sunnanverðu liggja mörkin um Austurfjörur frá Hornafjarðarósi austur að Hafnartanga undir Kambhorni. Að norðanverðu eru mörkin um Leitishamar og fylgja að mestu þjóðveginum að Dynjandanesi, þaðan suður að Langanesi og norður að Hólahrauni, þá vestur fyrir Dilksnesholt og suður til sjávar. Þéttbýli og athafnasvæði á Höfn eru undanskilin

Stærð

58,8 km2

Hlutfall lands: 32%
Hlutfall fjöru: 58%
Hlutfall sjávar: 9%
Hlutfall fersks vatns: 1%

Svæðislýsing

Fjölbreytt land á mótum lands og sjávar. Grunnur fjörðum með allmörgum eyjum og víðáttumiklum fjörum. Fitjar og mýrar við flóann ofan og austan við Hornarfjarðarbæ og leirulón er norðaustanvert á svæðinu; þar er fjaran víðast allgrýtt, sand og leirborin; brimasemi er lítil.

Forsendur fyrir vali

Forgangslandvistgerðir eru sjávarfitjungsvist og gulstararflóavist. Vestast á svæðinu eru allstórar sandmaðks-, kræklinga- og skeraleirur. Skarðsfjörður er mjög mikilvægur á fartíma og fara þar væntanlega um tugþúsundir fugla. Jaðrakan nær þá alþjóðlegum verndarviðmiðum og hugsanlega fleiri tegundir (tjaldur, sandlóa, lóuþræll og stelkur). Æðarfuglar í fjaðrafelli ná einnig alþjóðlegum viðmiðum sem og sendlingur að vetri.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Gulstararflóavist 1,03 1
Land Sjávarfitjungsvist 0,29 2
Fjara Kræklingaleirur 5,22 52
Fjara Sandmaðksleirur 24,46 16
Fjara Skeraleirur 2,87 2

Fuglar

Forgangstegundir far-, vetrar- og fellifugla
Tegund  Árstími  Fjöldi  Ár  % af íslenskum stofni
Æður Fellir 30.000 1980 4
Sendlingur Vetur 1.000 2011 2
Jaðrakan Far 1.010 1999-2002 3

Sjá einnig ítarlegri umfjöllun um fjöru- og grunnsævissvæðið Skarðsfjörður.

Ógnir  

Framkvæmdir, bátaumferð, frístundabyggð, framræsla og búfjárbeit.

Aðgerðir til verndar

Takmarka sem mest röskun fjöru og leiru. Endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir, stilla búfjárbeit í hóf.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Skarðsfjörður 629
Fjalllendið utan Skarðsdals 653

Kortasjá

Skarðsfjörður í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.