Vattarnes

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Vattarnes á Íslandskorti
Vattarnes
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Frá Vattarnesi.

Mörk

Fjörur í mynni Reyðarfjarðar við Vattarnes.

Stærð

0,28 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 47%
Hlutfall sjávar: 53%

Svæðislýsing

Sunnanvert nesið er grasivaxið með mýrarblettum, þar er viti og veðurathugunarstöð. Fjörubeðurinn er grýttur með skörðóttum klöppum og glufum sem veita skjól fyrir brimi sem er talsvert og mikið. Útivist er stunduð á svæðinu og landbúnaður á nálægri jörð.

Forsendur fyrir vali

Grófgerður og úfinn fjörubeðurinn er ríkur skjólsælum glufum og skorningum sem auðugt lífríki með fágætum tegundum, þrátt fyrir talsverða brimasemi og að ríkjandi vistgerðir séu brimasamar hnullunga- og hrúðurkarlafjörur. Klóþangsfjörur eru á svæðinu en hafa ekki verið kortlagðar sem skyldi.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Klóþangsfjörur 0,03 <1

Ógnir  

Skipaumferð.

Aðgerðir til verndar

Tryggja viðunandi vernd vistgerða.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Vattarnes í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.