Steinsmýrarflóð–Grenlækur

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og ferskvatnsvistgerðar.

Steinsmýrarflóð-Grenlækur á Íslandskorti
Grenlækur
Picture: Ólafur Páll Jónsson

Grenlækur.

Mörk

Tungulækur, Grenlækur, Sýrlækur og Jónskvísl frá upptökum ásamt 200 m nærsvæði til beggja handa, og neðan hrauns landsvæði í Landbroti frá Skaftá í norðri til suðurs að Eldvatni.

Stærð

78,5 km2

Hlutfall lands: 94%
Hlutfall fersks vatns: 6%

Svæðislýsing

Frjósamir og fiskisælir lindarlækir í hrauni og lífrík flæðilönd með mýrum, tjörnum, gljám og söndum neðan hrauns sem lækirnir fara niður um. Landbúnaður er stundaður á svæðinu,  einnig ferðaþjónusta, veiði og skógrækt og mýrar hafa verið ræstar fram. Auðugt lífríki og mikið fuglalíf.

Forsendur fyrir vali

Fjölbreyttar land- og vatnavistgerðir þar sem eru víðáttumikil flæðiengi, tjarnir, lindir og lækir. Í Grenlæk er einn af stærstu sjóbirtingsstofnum landsins og vatnalíf er auðugt. Í lindum hafa fundist grunnvatnsmarflær.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Starungsmýravist 9,34 <1
Ferskvatn Ár á yngri berggrunni 82,38* 1
*Lengd í km

Ógnir  

Vatnaveitingar, sumarhús, uppbygging ferðaþjónustu. Lífríki í hættu vegna athafna manna.

Aðgerðir til verndar

Tryggja vatnsrennsli til lækja, endurheimta votlendi þar sem land er ekki í hefðbundnum nytjum. Tryggja að skipulag sumarhúsabyggða og ferðaþjónustubygginga rýri ekki mikilvægar vistgerðir og búsvæði.   

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Grenlækur 704
Steinsmýrarflóð 705

Kortasjá

Steinsmýrarflóð–Grenlækur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.