Eystri-Rangá

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Eystri-Rangá 1 á Íslandskorti
Eystri-Rangá
Picture: Borgþór Magnússon

Eystri-Rangá.

Mörk

Tvö votlendissvæði sunnan við Eystri-Rangá, norðan og sunnan þjóðvegar 1. Markast af ánni og kvosum sem liggja undir bökkum vallarins fyrir ofan.

Stærð

1,1 km2

Hlutfall lands: 13%
Hlutfall fersks vatns: 87%

Svæðislýsing

Óraskað mýrlendi með tjörnum við Eystri-Rangá upp af Djúpadal, frjósamt votlendi með ríkulegu fuglalífi, mikilvægur viðkomustaður farfugla. Veiðihús, laxveiðisvæði og sleppitjarnir við jaðar svæðisins. Landbúnaður er á jörðum í nágrenninu og búfé gengur til beitar á svæðinu. Í Langanesi við Eystri-Rangá, í landi Móeiðarhvols er lítt raskað mýrlendi með tjörnum, frjósamt votlendi með ríkulegu fuglalífi og mikilvægur viðkomustaður farfugla. Sumarhúsabyggð er austur af svæðinu í landi sveitarfélagsins. Landbúnaður er stundaður á jörðinni og á nágrannajörðum, sumarhúsabyggð, laxveiði og seyðasleppingar.

Forsendur fyrir vali

Lítt snortnir votlendisblettir með gróskumiklum mýragróðri, tjörnum og ríkulegu fuglalífi. Tengist svipuðu landi í nágrenninu við Lambhagavatn. Mikilvægar vistgerðir eru starungsmýrarvist og runnamýravist láglendis.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Runnamýravist á láglendi 0,01 <1
Land Starungsmýravist 0,28 <1

Ógnir  

Framræsla, hrossabeit, umferð veiðimanna, skotveiði og framkvæmdir við ána vegna fiskræktar.

Aðgerðir til verndar

Framræsla verði ekki á svæðinu, stilla hrossabeit í hóf,  skorður við umferð og framkvæmdum.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Eystri-Rangá í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.