Lambhagavatn

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Lambhagavatn á Íslandskorti
Lambhagavatn í Rangárþingi ytra
Picture: Anna Sveinsdóttir

Lambhagavatn.

Mörk

Lambhagavatn og mýrlendi austur og vestur af vatninu og til suðurs niður að Eystri-Rangá, Rangárþingi ytra.

Stærð

0,8 km2

Hlutfall lands: 82%
Hlutfall fersks vatns: 18%

Svæðislýsing

Frjósamt flatlendisvatn með ríkulegu fuglalífi og sem er mikilvægur viðkomustaður farfugla á svæði þar sem lítið er um vötn og tjarnir. Nokkuð heillegt, framræst mýrlendi við vatnið og niður til Eystri-Rangár. Landbúnaður er á jörðum og beit á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Heillegar mýrar þar sem m.a. er að finna starungsmýravist og runnamýravist láglendis. Tengist votlendissvæðum austan við ána sem nefnt er  Eystri-Rangá

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Runnamýravist á láglendi 0,01 <1
Land Starungsmýravist 0,10 <1

Ógnir  

Framræsla, hrossabeit, ræktun og skotveiði.

Aðgerðir til verndar

Frekari framræsla fari ekki fram, endurheimta votlendi ef landnýting leyfir, stilla beit hrossa og nautgripa í hóf.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Lambhagavatn og Langanes 727

Kortasjá

Lambhagavatn í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.