Almenningur

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi.

Almenningur á Íslandskorti
Almenningur
Picture: Sigmar Metúsalemsson

Almenningur.

Mörk

Mýrlendistunga niður af Haukadal í Biskupstungum, afmarkast af Almenningsá að norðan og vestan og Tungufljóti að austan og sunnan.

Stærð

4,1 km2

Hlutfall lands: 94%
Hlutfall fersks vatns: 6%

Svæðislýsing

Eitt stærsta samfellda mýrlendissvæði í uppsveitum Árnessýslu sem er óraskað af framræslu, er það fágætt á þessum slóðum. Gróskumikið votlendi með ríkulegu fuglalífi. Svæðið er umgirt af ánum sem verja það fyrir ágangi. Norður af svæðinu er Haukadalur og ferðaþjónustubyggð við Geysi, sumarhúsabyggð þar austur af, beggja vegna Almenningsár. Alaskalúpína breiðist niður með Tungufljóti á austurjaðri svæðisins.

Forsendur fyrir vali

Stórt samfellt, óraskað mýrlendi sem telst fágætt á svæðinu. Forgangsvistgerðir eru starungsmýrarvist og runnamýravist á láglendi

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Runnamýravist á láglendi 0,07 <1
Land Starungsmýravist 1,14 <1

Ógnir  

Framræsla, vegagerð, sumarhúsabyggð, umferð hesta- og ferðamanna, útbreiðsla alaskalúpínu.

Aðgerðir til verndar

Settar verði skorður við framræslu, sumarhúsabyggð, reglur um umferð um svæðið, koma í veg fyrir að alaskalúpína og aðrar framandi tegundir breiðist inn á svæðið. Tryggja óskert vatnsflæði um votlendið verði af vegagerð í efsta hluta þess.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Haukadalur og Almenningur 737

Kortasjá

Almenningur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.