Grændalur

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og ferskvatnsvistgerða.

Grændalur á Íslandskorti
Grændalur
Picture: Ólafur Páll Jónsson

Grændalur.

Mörk

Svæðið afmarkast í norðri við Kyllisfell og í suðri að Reykjakoti. Til austurs og vesturs fylgja mörk svæðisins fjöllum upp af dalnum. 

Stærð

6,2 km2

Hlutfall lands: 100%

Svæðislýsing

Dalurinn liggur upp af Hveragerði og er hluti af einu stærsta háhitasvæði landsins sem kennt er við Hengil. Hann lokast til norðurs og er Ölkelduháls skammt norðvestan dalbotnsins. Dalurinn er vel gróinn og státar af gróskumiklu votlendi. Svæðið er að mestu óraskað en er nýtt til útivistar og fjöldi ferðamanna hefur aukist mikið á undanförnum árum. Beit er á svæðinu.

Forsendur fyrir vali

Jarðhitasvæðin í Grændal eru gróskuleg og er yfirborðsvatn áberandi. Mikið er af mýrahveravist en einnig móahveravist og hveraleirsvist. Þar er fjöldi jarðhitalækja og er fjölbreytni þeirra mikil m.t.t. efna- og eðlisþátta sem endurspeglast í lífríki þeirra.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Land Hveraleirsvist 0,01 2
Land Móahveravist 0,04 16
Land Mýrahveravist 0,02 22
Ferskvatn Jarðhitalækir    

Ógnir  

Helstu ógnir eru nýting jarðhitans til orkuvinnslu og ágangur ferðamanna.

Aðgerðir til verndar

Friða þarf svæðið fyrir orkuvinnslu. Takmarka þarf umferð gangandi fólks um svæðið og beina umferð um vel afmarkaða göngustíga.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Hengilssvæðið 752

Kortasjá

Grændalur í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018.