Eldey

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Eldey á Íslandskorti
Eldey
Picture: Arnþór Garðarsson

Eldey.

Mörk

Eldey suðvestur af Reykjanesi ásamt 2 km verndarjaðri umhverfis eyjuna.

Stærð

12,6 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall sjávar: 100%

Svæðislýsing

Gróðursnauð há og þverhnípt klettaeyja. Fiskveiðar eru stundaðar í grennd við eyjuna en fuglanytja eru fyrir löngu aflagðar.

Forsendur fyrir vali

Lengst af mesta súlubyggð landsins en nú verpa þar um 40% íslenska stofnsins.

Fuglar

Forgangstegundir varpfugla
Tegund  Árstími  Fjöldi (pör) Ár  % af íslenskum stofni
Súla Varp 14.810 2013–2014 40

Sjá einnig ítarlegri upplýsingar um fuglasvæðið Eldey.

Ógnir  

Mikil skipaumferð er skammt undan með tilheyrandi hættu á mengunarslysum.

Aðgerðir til verndar

Eldey er fyrsta friðland fugla hér á landi, frá árinu 1940, en núverandi friðlýsingarskilmálar eru frá 1974. Ákvæði í friðlýsingarskilmálum eru talin að mestu fullnægjandi en kanna þarf nauðsyn þess að takmarka umferð skipa í grennd við eyjuna.

Núverandi vernd

Friðlýst svæði Flokkur friðlýsingar
Eldey Friðland

Kortasjá

Eldey í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.