Vatnsleysuströnd

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Vatnsleysuströnd á Íslandskorti
Vatnsleysuströnd
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Frá Vatnsleysuströnd.

Mörk

Fjara og grunnsævi við Keilisnes, frá Nausthólsvík og austur að Gálgakletti.

Stærð

0,94 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 51%
Hlutfall sjávar: 48%

Svæðislýsing

Fjörubeðurinn er að mestu úfnar hraunklappir, með glufum og skorningum, en á köflum er sandur, möl og stórgrýti. Víða út frá ströndinni eru skerjadrög og aflíðandi grynningar sem skýla fyrir brimi. Brimasemi er talsverð og nokkur. Ofan fjörunnar eru lyng- og mosavaxin hraun. Útivist er stunduð á svæðinu og vestan við það er byggðakjarni.

Forsendur fyrir vali

Klóþangsfjara og fjörupollar, auk þess sem grófgerður og úfinn fjörubeðurinn ríkur af skjólsælum glufum og skorningum, sem fóstrar auðugt lífríki.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Fjörupollar* 0,44 4
Fjara Klóþangsfjörur 0,44 1
*Sérstæð fjörusvæði

Ógnir  

Útfall frá iðnaði og ófullnægjandi hreinsun skólps. Eldri hugmyndir um uppbyggingu iðnaðarsvæðis.   

Aðgerðir til verndar

Tryggja vernd vistgerða.

Núverandi vernd

Engin.

Kortasjá

Vatnsleysuströnd í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.