Öngulbrjótsnef

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða.

Öngulbrjótsnef á Íslandskorti
Öngulsbrjótsnef
Picture: Sigríður Kristinsdóttir

Kirkjuvogsbás við Öngulbrjótsnef.

Mörk

Fjara og grunnsævi vestan á Reykjanesi, frá Kirkjuvogsbás undir Valahnúkum norður að Mölvíkurboða við Litlu-Sandvík.

Stærð

1,3 km2

Hlutfall lands: <1%
Hlutfall fjöru: 35%
Hlutfall sjávar: 65%

Svæðislýsing

Fjörubeðurinn er að mestu úfnar hraunklappir, með glufum og skorningum, en á köflum er möl og stórgrýti. Brimasemi er talsverð. Mosavaxin eða lítt gróin hraun eru ofan fjörunnar. Útivist er stunduð á svæðinu og orkuvinnsla í næsta nágrenni.

Forsendur fyrir vali

Sunnan við Öngulbrjótsnef er klóþangsfjara; annars staðar er grófgerður og úfinn fjörubeðurinn ríkur af skjólsælum glufum og skorningum sem veitir lífverum skjól, þrátt fyrir talsvert brim og að ríkjandi fjörugerðir séu brimasamar hnullunga- og hrúðurkarlafjörur.

Vistgerðir

Forgangsvistgerðir
  Vistgerð Km2 % af heildarflatarmáli
Fjara Klóþangsfjörur 0,04* <1
*Lengd í km

Ógnir  

Affallsvatn frá Reykjanesvirkjun fellur til sjávar nyrst á svæðinu og hugsanleg mengun frá iðnaði.

Aðgerðir til verndar

Vernd vistgerða og gott eftirlit með iðnaði á svæðinu.

Núverandi vernd

Aðrar náttúruminjar Númer
Reykjanes, Eldvörp og Hafnaberg 106

Kortasjá

Öngulbrjótsnef í kortasjá

Útgáfudagsetning

5. apríl 2018, uppfært 26. maí 2020.