Stokkönd (Anas platyrhynchos)

Stokkönd (Anas platyrhynchos)
Picture: Daníel Bergmann

Stokkönd (Anas platyrhynchos) ♂.

Stokkönd (Anas platyrhynchos)
Picture: Daníel Bergmann

Stokkönd (Anas platyrhynchos).

Vísitala stokkandar í vetrarfuglatalningum

Vísitala stokkandar í vetrarfuglatalningum Náttúrufræðistofnunar Íslands 1952–2014 samkvæmt TRIM-aðferðinni. Rauðir punktar tákna meðalfjölda fugla á hvern km strandar (eða á talningarstað inn til landsins) á öllum talningarsvæðum. Græn lína sýnir 5 ára keðjumeðaltal með með staðalfrávikum. – Annual population index of Anas playrhyncos in Iceland,1952−2014, based on mid-winter counts. Analysed with TRIM and depicting 5-year mean and standard error (IINH, unpublished data).

Útbreiðsla

Stokkönd verpur í Norður-Ameríku, á Grænlandi, í Evrópu og Asíu.

Stofn

Stokkönd er hér tiltölulega algengur og útbreiddur varpfugl og hefur stofninn verið gróflega metinn 10.000−15.000 pör (Umhverfisráðuneytið 1992). Ef haft er í huga að stokkönd er staðfugl að mestu, þá stemmir það mat nokkuð vel við áætlaðan fjölda vetrarfugla við strendur landsins (42.000 fuglar; Arnþór Garðarsson 2009).

Válisti

LC (ekki í hættu)

Ísland Evrópuválisti Heimsválisti
LC LC LC

Forsendur flokkunar

Kynslóðalengd (IUCN): 6,6 ár
Tímabil sem mat miðast við (3 kynslóðir): 20 ár.

Vetrarvísitala sýnir lítilsháttar aukningu í stokkandarstofninum á viðmiðunartímabilinu (1994–2014) og hann er auk þess það stór að hann telst ekki í hættu (LC) (sjá graf).

Hættuflokkar Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna (IUCN)

Viðmið IUCN um mat á válista (pdf)

Eldri válistar

Válisti 2000: Stokkönd var ekki í hættu (LC).

Verndun

Stokkönd er friðuð samkvæmt lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

Á takmörkuðum svæðum, þar sem andarvarp er mikið, skal veiðirétthafa heimilt að taka egg frá stokkönd. Við slíka eggjatöku skulu ávallt skilin eftir minnst fjögur egg í hverju hreiðri. Eggin má hvorki bjóða til sölu, selja, kaupa, gefa né þiggja að gjöf.

Samkvæmt reglugerð 456/1994 er heimilt er að veiða stokkönd frá 1. september til 15. mars.

Mikilvæg svæði

Engir varp-, viðkomu-, fjaðrafellistaðir eða vetrarstöðvar hér á landi teljast alþjóðlega mikilvægar fyrir stokkendur.

IBA viðmið – IBA criteria:

A4 i: Evrópa/Grænland = 74.000 fuglar/birds; 24.667 pör/pairs (Wetlands International 2016)

B1 i: NV-Evrópa = 45.000 fuglar/birds; 15.000 pör/pairs (Wetlands International 2016)

English summary

The Anas platyrhynchos population in Iceland is roughly estimated 10,000‒15,000 pairs. No areas in Iceland meet IBA criteria for this species.

Icelandic Red list 2018: Least concern (LC) as in 2000.

Heimildir

Arnþór Garðarsson 2009. Fjöldi æðarfugls, hávellu, toppandar og stokkandar á grunnsævi að vetri. Bliki 30: 49–54.

Umhverfisráðuneytið 1992. Iceland: national report to UNCED. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið.

Wetlands International 2016. Waterbird Population Estimates. http://wpe.wetlands.org/search[skoðað 26. nóvember 2016].

Höfundur

Was the content helpful Back to top

Back to top

Thank you!

Please tell us why:

  • Hide
  • |